Νομοθεσία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, όλες οι αλλαγές

Addicted Design Greece Addicted twitter Γιάννης Φρέρης Linkedin

Αλλαγές στη νομοθεσία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Απρ 30, 2014

ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕλλάδαΑπό τις 13 Ιουνίου 2014, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/83/ΕΕ σηματοδοτούνται σημαντικές αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο, οι οποίες αφορούν κυρίως τα δικαιώματα των καταναλωτών.
 
Η εναρμόνιση των νομοθεσιών όλων των κρατών – μελών σύμφωνα με την Οδηγία 2011/83/ΕΕ αναμένεται να επηρεάσει όλους τους τομείς που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο (από τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα έως τους όρους χρήσης, τους τρόπους πληρωμής, την πολιτική επιστροφών, κα).

 
Διαβάστε πληροφορίες για την κατασκευή E-Shop ηλεκτρονικού καταστήματος και ενα ενδιαφέρον άρθρο: 8 βήματα για την Κατασκευή Ιστοσελίδας

 

Αναλυτικότερα οι αλλαγές στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο που αφορούν τους όρους χρήσης του eshop (ηλεκτρονικού καταστήματος).

 
1. Τον τρόπο προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών (αναγραφή τιμών, τυχόν κρυφά κόστη κλπ). Οι ιδιοκτήτες των ηλεκτρονικών καταστημάτων έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν λεπτομερώς και σαφώς τους καταναλωτές για το συνολικό κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας καθως και του κόστους αποστολήςπ ριν από την αγορά για συναλλαγές που γίνονται μέσω internet, email, τηλεφώνου και εκτός εμπορικού καταστήματος. Σημειώνεται επίσης πως πρέπει να αναφέρεται το συνολικό κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη. Ο καταναλωτής που αγοράζει ηλεκτρονικά δεν θα υποχρεούται να πληρώνει επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες, εάν δεν έχει ενημερωθεί πλήρως και λεπτομερώς πριν κάνει την παραγγελία. Πληρωμές με πιστωτική κάρτα. Αναλυτικότερα όταν η πληρωμή πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα απαγορεύεται η επιβάρυνση του καταναλωτή με επιπλέον κόστος. Ειδικότερα σε ότι αφορά στα ψηφιακά προϊόντα, ενισχύεται η προστασία των καταναλωτών καθώς ο έμπορος υποχρεώνεται να παρέχει ενημέρωση σχετικά με τη συμβατότητα του περιεχομένου καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του hardware και του software.
 
2.Τα στοιχεία που πρέπει να παρέχουν οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση μιας αγοραπωλησίας online από το eshop τους. Απαγορεύονται πλέον τα προσημειωμένα εικονίδια επιλογής στις ιστοσελίδες από τα οποία χρεώνονται επιπλέον οι καταναλωτές.
 
3.Τον τρόπο καταβολής της πληρωμής από τον πελάτη προς το eshop.
 
4.Διαμόρφωση νέου πλαισίου παράδοσης των προϊόντων προς τον πελάτη.
 
5.Ειδική προστασία των καταναλωτών σε περίπτωση συμβάσεων που συνάπτονται διά τηλεφώνου (cold calling).
 
6.Τη διαδικασία υπαναχώρησης του πελάτη από την αγορά. Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σε 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς για συναλλαγές μέσω διαδικτύου, email, fax, τηλεφώνου και εκτός εμπορικού καταστήματος. Αυτό ισχύει για τις συναλλαγές σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω Διαδικτύου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω φαξ, μέσω τηλεφώνου και για τις συναλλαγές που γίνονται εκτός εμπορικών καταστημάτων.
 
7.Τον τρόπο επιστροφής των χρημάτων από το eshop προς τον καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης. Σημειώνεται ότι θα αναφέρονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καταναλωτή και του εμπόρου σε περίπτωση ακύρωσης μιας σύμβασης. Επίσης ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται με σαφήνεια για το ποιος πληρώνει τα έξοδα επιστροφής.
 
8.Τα ελαττωματικά εμπορεύματα επισκευάζονται ή αντικαθίστανται δωρεάν.

 

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμ. L 304 της 22.11.2011.
 
ΦΕΚ 2144/30.08.2013 με την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών
 


About the Author

Yiannis Freris

Ο Γιάννης Φρέρης έχει εμπειρία απο το 1998 στη δημιουργία επιτυχημένων ιστοσελίδων την προώθηση τους στις μηχανές αναζήτησης και στην υλοποίηση διαφημίσεων σε εστιασμένο κοινό. Δείτε δείγματα απο Project που εχουμε υλοποιήσει στο Portfolio μας.

Συνδεθείτε μαζί μας στα Social Media και ενημερωθείτε για ολες τις εξελίξεις:
  Addicted Design Greece Addicted twitter Γιάννης Φρέρης Linkedin

Comments are closed.